Úvodní stránka

Vítejte na stránce kulturní památky Kamenická 35 v Praze 7 Holešovicích. Budova, patřící k nejznámějším příkladům tzv. rondokubismu, je významnou součástí ojedinělého souboru pražské kubistické architektury. Vznikla v l. 1923-24 podle projektu architekta Otakara Novotného. Stránka je zatím ve výstavbě - kromě fotografií domu zde naleznete informace o připravované opravě domu a několik odkazů.

Fasáda do ulice

'...Dům Kamenická 35/811 v Praze 7 Holešovicích je nejen významných dokladem tvorby architekta Otakara Novotného, ale i jednou z nejzdařilejších ukázek té podoby kubistické pražské architektury, pro níž se užívá termín rondokubismus.
Novotný se ještě v letech 1923-24 uchyluje k Janákovu a Gočárovu "národnímu slohu" nejranějších 20. let. Narozdíl od Gočárovy Banky československých legií Na Poříčí či Janákova ztvárnění Julišovy cukrárny na Václavském náměstí 22 se zde neuplatnila ani odlišná barevnost jednotlivých prvků, ani "stavebnicovitý" vzhled fasáda. Novotnému šlo spíše o samostatné vyjádření principů "obloučkového" kubismu než o napodobení jeho ornamentiky. Průčelím domu prochází vlnivý pohyb, který historik umění Jaromír Pečírka výstižně přirovnal k dynamické architektuře baroka. Fasáda zaujme svou výraznou plasticitou, která je dána především originálně zaoblenými polosloupy probíhajícími mezi okenními osami přes tři nadzemní patra. Její členění je dále rytmizováno nad- a podokenními římsami s oblouky. ...'

(citát z dopisu PhDr. Vojtěcha Lahody z r. 1998, příloha k jedné ze žádostí o Grant hl.m.P.)
Celkový pohled na fasádu do ulice

Fasáda do ulice


Detail římsy vpravo mezi 5. a 6. patrem

Fasáda do dvora

Fasáda do dvora je z 90ti procent poničená - v 70. letech došlo kvůli opadávání omítky na dvorek k téměř celoplošnému otlučení omítky na cihlu. Plášť budovy však nebyl pak nikdy opraven (dřívějším majitelem budovy bylo Lidové bytové družstvo Praha 7) a otlučené zdivo je vystavené působení povětrnostních vlivů už více než 30 let. Společenství vlastníků jednotek Kamenická 35 (vznilo v r. 1997) zatím třikrát žádalo o grant na opravu památek.

pohled na fasádu do dvora

detail okna

detail dalšího okna se zbytkem pod- a nadokenní římsy