Fasáda do dvora

Fasáda do dvora je z 90ti procent poničená - v 70. letech došlo kvůli opadávání omítky na dvorek k téměř celoplošnému otlučení omítky na cihlu. Plášť budovy však nebyl pak nikdy opraven (dřívějším majitelem budovy bylo Lidové bytové družstvo Praha 7) a otlučené zdivo je vystavené působení povětrnostních vlivů už více než 30 let. Společenství vlastníků jednotek Kamenická 35 (vznilo v r. 1997) zatím třikrát žádalo o grant na opravu památek.

pohled na fasádu do dvora

detail okna

detail dalšího okna se zbytkem pod- a nadokenní římsy