Fasáda do ulice

'...Dům Kamenická 35/811 v Praze 7 Holešovicích je nejen významných dokladem tvorby architekta Otakara Novotného, ale i jednou z nejzdařilejších ukázek té podoby kubistické pražské architektury, pro níž se užívá termín rondokubismus.
Novotný se ještě v letech 1923-24 uchyluje k Janákovu a Gočárovu "národnímu slohu" nejranějších 20. let. Narozdíl od Gočárovy Banky československých legií Na Poříčí či Janákova ztvárnění Julišovy cukrárny na Václavském náměstí 22 se zde neuplatnila ani odlišná barevnost jednotlivých prvků, ani "stavebnicovitý" vzhled fasáda. Novotnému šlo spíše o samostatné vyjádření principů "obloučkového" kubismu než o napodobení jeho ornamentiky. Průčelím domu prochází vlnivý pohyb, který historik umění Jaromír Pečírka výstižně přirovnal k dynamické architektuře baroka. Fasáda zaujme svou výraznou plasticitou, která je dána především originálně zaoblenými polosloupy probíhajícími mezi okenními osami přes tři nadzemní patra. Její členění je dále rytmizováno nad- a podokenními římsami s oblouky. ...'

(citát z dopisu PhDr. Vojtěcha Lahody z r. 1998, příloha k jedné ze žádostí o Grant hl.m.P.)
Celkový pohled na fasádu do ulice